نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/7/1
عنوان دورهمجریتاریخ
مدیریت منابع آب و آبیاری قطره ای سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1395/10/15
تغيير كاربري اراضي و ظرفيت حقوقي و اجرايي دهيارها وزارت جهاد كشاورزي 1395/10/15
نقش بسيج سازندگي در مردمي كردن اقتصاد سازمان بسيج سازندگي 1395/10/15
توسعه پايدار روستايي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور رياست جمهوري1395/10/15
انر‍‍‍ژي هاي تجديدپذير و نقش آن در توسعه روستاها سازمان انرژي هاي نو(سانا)1395/10/15
تسهيل گري پروژه هاي اجتماع محور در منابع طبيعي سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور1395/10/15
آشنايي با مديريت فضاهاي گردشگري درروستاهاي كشور بنياد مسكن انقلاب اسلامي1395/10/16
ارايه تجربيات و پيشنهادات مشاركت جوامع روستايي و عشايري در حفاظت و احياي منابع طبيعي به منظور توسعه پايدار وزارت جهاد كشاورزي 1395/10/16
توليد گياهان گلخانه اي سازمان آموزش فني و حرفه اي1395/10/16
آشنايي با توليد و فرآورده هاي عسل سازمان آموزش فني و حرفه اي 1395/10/16
نقش ظرفيت سازي در توسعه پايدار روستايي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور رياست جمهوري 1395/10/16
الگوي توسعه روستايي شهرستان قاينات موسسه خيريه امام علي (ع) 1395/10/16
حفاظت مشاركتي و روشهاي توسعه آن سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور1395/10/16
اطفاء حريق جنگل ها و مراتع سازمان جنگل ها مراتع و ابخيزداري كشور 1395/10/16
نقش خيرين در مديريت جامع حوزه آبخيز سازمان جنگل ها مراتع و ابخيزداري كشور 1395/10/16
الگوي مشاركت پذيري مردمي صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 1395/10/17
طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1395/10/17
بهينه سازي مصرف انرژي و استفاده از انرژي هاي نو در مسكن روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1395/10/17
آموزش و توليد گياهان دارويي سازمان آموزش فني و حرفه اي 1395/10/17
محصولات سالم و ارگانيك سازمان اموزش فني و حرفه اي كشور1395/10/17
ترويج كتاب و كتاب خواني درروستا و جوامع عشايري ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور 1395/10/17
الگوي توسعه روستايي- روستاي زردويه پاوه روستاي ئاتورگه 1395/10/17
همياران طبيعت و نقش ان ها در مديريت پايدار منابع طبيعي سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور1395/10/17
راهكارهاي مذاكره و حل اختلاف در مديريت مشاركتي منابع طبيعي سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور 1395/10/17
اهميت انسجام سازمان در توسعه پايدار روستاييمعاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور رياست جمهوري 1395/10/18
معرفي الگوهاي موفق بسيج سازندگي در اقتصاد مقاومتي سازمان بسيج سازندگي 1395/10/18
معرفي طرح توانمندسازي و پرو‍ژه اقتصاد مقاومتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور1395/10/18
آشنايي با مشاوره و هدايت شغلي استانداردهاي آموزشي آزمون و نحوه فعاليت موسسات كارآموزي آزاد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سازماوزش فني و حرفه اي كشور 1395/10/18
نقش كارآفريني در توسعه روستايي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1395/10/18
پرورش ماهي در قفس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1395/10/18
آموزش كشاورزي سالم و محصولات ارگانيك سازمان آموزش فني و حرفه اي 1395/10/18
آشنايي با توليد زيورآلات با طلا و سنگ هاي مهره اي سازمان فني و حرفه اي كشور 1395/10/18
بازاريابي محصولات روستايي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور رياست جمهوري 1395/10/18
كارآفريني مشاركتي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري1395/10/15
كارآفريني مشاركتي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور رياست جمهوري1395/10/16
كارآفريني مشاركتي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور رياست جمهوري1395/10/17
ظرفيت ها و خدمات بيمه اي در جوامع روستايي و عشايري معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور1395/10/18