در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری...
امروز : 25   شهريور   1398   هم اکنون :   آی پی شما : 35.173.57.202 

پیغام سامانه
پیغام سامانه
‌به منظور بهره‌برداری از سامانه، لازم است با توجه به اینکه بنگاه متقاضی واحد پذیرنده/مرکز مهارت‌آموزی و یا داوطلب کارورزی /داوطلب مهارت‌آموزی هستید در سامانه ثبت نام اولیه انجام دهید. شایان ذکر است، نام کاربری و رمزعبور خود را برای مراجعات بعدی به سامانه و ویرایش اطلاعات، نزد خود نگهداری نمایید
پیغام سامانه
پیغام سامانه

داوطلب کارورزی/مهارت آموزی کیست؟

به افرادی گفته می شود که قصد کسب مهارت در واحدهای پذیرنده و یا مرکز مهارت آموزی را دارند و یا قصد دارند از دانش تئوریک خود، در محیطی عملیاتی، استفاده نمایند، البته درصورتی داوطلب می تواند در هریک از این دو طرح شرکت نماید که شرایط اولیه لازم برای شرکت در طرح مربوطه، مانند دارا بودن شرط سنی مجاز و مواردی از این قبیل را داشته باشد
پیغام سامانه
پیغام سامانه

بنگاه متقاضی کارورزی یا مهارت آموزی کیست؟

به بنگاهی گفته می شود که قصد دارد پس از اخذ مجوز، داوطلبینی را به منظور افزایش مهارت آن ها و آموزش به آن ها در جهت فراگیری مهارت های جدید و ایجاد فرصتی برای داوطلبین به منظور استفاده از دانش تئوریک خود در محیطی عملیاتی ، جذب نماید
گام‌های فرایند جذب داوطلب در طرح کارورزی
1
پیش ثبت نام
3
انتظار برای انتخاب شدن توسط واحد پذیرنده و تعیین تاریخ مصاحبه از طرف واحد پذیرنده
5
در صورت موافقت با پیشنهاد واحد پذیرنده، ثبت پذیرش پیشنهاد واحد پذیرنده و ثبت مشخصات بانکی در سامانه
7
انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد توسط کارشناسان
9
شروع دوره مقدماتی کارورزی
2
تکمیل ثبت‌نام و تایید نهایی اطلاعات
4
در صورت انتخاب شدن توسط واحد پذیرنده، بررسی پیشنهاد واحد پذیرنده
6
مراجعه به بنگاه در تاریخ و زمان مشخص شده برای امضای پیش قرارداد
8
در صورت تایید شدن نهایی قرارداد، خریداری کارت اعتباری و ثبت مشخصات آن
گام‌های فرایند جذب داوطلب در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
1
پیش ثبت نام
3
گرفتن پرینت از فایل رضایت نامه ولی برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال، تکمیل فرم مربوطه و بارگذاری تصویر اسکن شده آن (این بخش تنها برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال می‌باشد)
5
انتظار برای انتخاب شدن و تعیین تاریخ مصاحبه از طرف مرکز مهارت‌آموزی
7
در صورت موافقت با پیشنهاد مرکز مهارت آموزی، ثبت پذیرش پیشنهاد مرکز مهارت آموزی در سامانه و ثبت مشخصات بانکی در سامانه
9
انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد توسط کارشناسان
11
شروع دوره مهارت آموزی
2
تکمیل ثبت‌نام و تایید نهایی اطلاعات
4
مراجعه داوطلب به همراه ولی به یکی از مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستان به منظور تایید تصویر رضایت‌نامه ارسال شده (برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال)
6
در صورت انتخاب شدن توسط مرکز مهارت آموزی، بررسی پیشنهاد مرکز مهارت آموزی
8
مراجعه به مرکز مهارت آموزی در تاریخ و زمان مشخص شده برای امضای پیش قرارداد
10
در صورت تایید شدن نهایی قرارداد، خریداری کارت اعتباری و ثبت مشخصات آن در سامانه
گام‌های صدور مجوز و جذب داوطلب برای واحد پذیرنده/مرکز مهارت آموزی
1
پیش ثبت نام
3
انتظار برای بررسی اطلاعات توسط کارشناسان و صدور مجوز
5
انجام مصاحبه با داوطلبین انتخاب شده در زمان مشخص شده توسط واحد پذیرنده/مرکز مهارت آموزی
7
اسکن پیش قرارداد امضاء شده و ارسال پیش قرارداد از بخش تنظیم قرارداد، به منظور بررسی کارشناسان
9
در صورت تایید شدن قرارداد توسط کارشناسان، تعیین تاریخ شروع دوره از بخش قراردادهای ما، به منظور شروع دوره
2
تکمیل ثبت‌نام و تایید نهایی اطلاعات
4
انتخاب داوطلبان به منظور انجام مصاحبه و پذیرش برای فرصت‌های شغلی دارای مجوز
6
دریافت پیش‌قرارداد از بخش تنظیم قرارداد و امضای پیش قرارداد
8
انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد توسط کارشناسان
10
شروع دوره مقدماتی کارورزی/مهارت آموزی

نهادهای متولی و ناظر بر حسن اجرای طرح

خدمات و امکانات سامانه

عضویت در سامانه

با امکان مشاهده رایگان داوطلبین و واحد‌های پذیرنده/مرکز مهارت آموزی

بیمه

صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارورز

احراز هویت

بررسی مدارک و احراز هویت کاربران سامانه با امنیت بالا