نام کاربری
رمز عبور
1394/11/25

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1مد ایران6090837مشهد
2مدیران فردا38432666مشهد
3مرکزی37670054مشهد
4مژه6634902مشهد
5پایدار2711574مشهد
6مشاورین نساجی و چرم مشرق زمین2239585مشهد
7پردیس 12220028مشهد
8مظلوم36069297مشهد
9معراج8936336مشهد
10مفید7680242مشهد
11پرمون2769088مشهد
12مقدم6635124مشهد
13ملکه هنر2588518مشهد
14ملودی6053861مشهد
15پرنیکا09155061772مشهد
16ملیح7279559مشهد
17ملیحه8783532مشهد
18کشمیر35018943مشهد
19پریوش5221774مشهد
20ملینا9155222812مشهد
21موژان3695088مشهد
22پریا8936314مشهد
23پریشاد2736013مشهد
24مه تاج7513367مشهد
25مهارت8794230مشهد
26مهدی05112724880مشهد
27مهر6051804مشهد
28مهر آئین7610799مشهد
29مهر آفرین8453738مشهد
30مهریز رایانه28455404مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128