نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/8/6

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1مفید7680242مشهد
2پرمون2769088مشهد
3مقدم33421006مشهد
4ملکه هنر32593164مشهد
5پرنیک09155061772مشهد
6ملیح37328712مشهد
7ملیحه38783532مشهد
8کشمیر35018943مشهد
9پریوش5221774مشهد
10ملینا36638326مشهد
11موژان38663459مشهد
12پریا6013187مشهد
13مه تاج37513367مشهد
14مهارت8794230مشهد
15مهدی32724880مشهد
16مهر آئین37622094مشهد
17مهریز رایانه28455404مشهد
18مهشید38674679مشهد
19مهکامه37293672مشهد
20مهناز37346615مشهد
21مهندسین مشاورنقش آوران توس37611538مشهد
22مهندسین37288611مشهد
23پوران37616444مشهد
24پوشیران33448782مشهد
25مینیاتور38903588مشهد
26پونه37659565مشهد
27مروارید دریا36041361مشهد
28نادی5195303مشهد
29نارمک32703148مشهد
30پویندگان هنر36030097مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250-2 داخلی 1264 و 1265
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583628
بهسازی و نظارت: (021)66583515
آموزش روستایی: (021)66583524