نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/10/27

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1مژه36617447مشهد
2مظلوم36069297مشهد
3معراج8936336مشهد
4مفید7680242مشهد
5پرمون2769088مشهد
6مقدم33421006مشهد
7ملکه هنر32593164مشهد
8پرنیک09155061772مشهد
9ملیح37328712مشهد
10ملیحه38783532مشهد
11کشمیر35018943مشهد
12پریوش5221774مشهد
13ملینا36638326مشهد
14موژان38663459مشهد
15پریا6013187مشهد
16پریشاد00000000مشهد
17مه تاج37513367مشهد
18مهارت8794230مشهد
19مهدی32724880مشهد
20مهر آئین37622094مشهد
21مهر آفرین38453738مشهد
22مهریز رایانه28455404مشهد
23مهشید38674679مشهد
24مهکامه37293672مشهد
25مهناز37346615مشهد
26مهندسین مشاورنقش آوران توس37611538مشهد
27مهندسین37288611مشهد
28پوران37616444مشهد
29پوشیران33448782مشهد
30مینیاتور38903588مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250-2
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
بهسازی و نظارت: (021)66583515
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250