نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/4/6

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1مظلوم36069297مشهد
2پرسون37262856مشهد
3معراج8936336مشهد
4مفید7680242مشهد
5پرمون32769088مشهد
6مقدم33421006مشهد
7ملکه هنر32593164مشهد
8پرنیک09155061772مشهد
9ملیح37328712مشهد
10ملیحه38783532مشهد
11کشمیر35098514مشهد
12پریوش5221774مشهد
13ملینا36638326مشهد
14موژان9188876457مشهد
15پریا6013187مشهد
16پریشاد00000000مشهد
17مه تاج37513367مشهد
18مهارت8794230مشهد
19مهدی32724880مشهد
20مهر افروز0مشهد
21مهرآئین37622094مشهد
22مهرآفرین38453738مشهد
23مهریز رایانه28455404مشهد
24مهشید38674679مشهد
25مهکامه37293672مشهد
26مهناز37346615مشهد
27مهندسین مشاور نقش آوران توس37611538مشهد
28مهندسین37288611مشهد
29پوران37616444مشهد
30پوشیران33448782مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com

موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی 1263-64-65
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583510
نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250 - داخلی 1492