نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/2/7

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1مرکزی37670054مشهد
2مژه36617447مشهد
3مظلوم36069297مشهد
4پرسون37262856مشهد
5معراج8936336مشهد
6مفید7680242مشهد
7پرمون32769088مشهد
8مقدم33421006مشهد
9ملکه هنر32593164مشهد
10پرنیک09155061772مشهد
11ملیح37328712مشهد
12ملیحه38783532مشهد
13کشمیر35098514مشهد
14پریوش5221774مشهد
15ملینا36638326مشهد
16موژان9188876457مشهد
17پریا6013187مشهد
18پریشاد00000000مشهد
19مه تاج37513367مشهد
20مهارت8794230مشهد
21مهدی32724880مشهد
22مهر افروز0مشهد
23مهرآئین37622094مشهد
24مهرآفرین38453738مشهد
25مهریز رایانه28455404مشهد
26مهشید38674679مشهد
27مهکامه37293672مشهد
28مهناز37346615مشهد
29مهندسین مشاور نقش آوران توس37611538مشهد
30مهندسین37288611مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250-2
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
بهسازی و نظارت: (021)66583515
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250