نام کاربری
رمز عبور
1394/9/6

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1مد روز نوین38518966مشهد
2مد سال6036562مشهد
3مد نوین3422444مشهد
4مد ایران6090837مشهد
5مدیران فردا38432666مشهد
6علوم پزشکی وارستگان5091160مشهد
7مرکزی37670054مشهد
8مژه6634902مشهد
9پایدار2711574مشهد
10مشاورین نساجی و چرم مشرق زمین2239585مشهد
11پردیس 12220028مشهد
12مظلوم36069297مشهد
13معراج8936336مشهد
14مفید7680242مشهد
15پرمون2769088مشهد
16مقدم6635124مشهد
17ملکه هنر2588518مشهد
18ملودی6053861مشهد
19پرنیکا09155061772مشهد
20ملیح7279559مشهد
21ملیحه8783532مشهد
22کشمیر35018943مشهد
23پریوش5221774مشهد
24ملینا9155222812مشهد
25موژان3695088مشهد
26پریا8936314مشهد
27پریشاد2736013مشهد
28مه تاج7513367مشهد
29مهارت8794230مشهد
30مهدی05112724880مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519981
موسسات آموزش آزاد: (021)66944118-66918131
بهسازی و نظارت: (021)66583515
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
آموزش روستایی: (021)66583528
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128