نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1396/8/1

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشی
                               #نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
                               1مدیران فردا38432666مشهدخدمات آموزشی
                               2مرکزی37670054مشهدامور مالی و بازرگانی
                               3مژه36617447مشهدمراقبت زیبایی
                               4مظلوم36069297مشهدصنايع پوشاك
                               5پرسون37262856مشهدصنايع پوشاك
                               6معراج38936336مشهدصنايع پوشاك
                               7مفید7680242مشهدصنايع پوشاك
                               8پرمون32769088مشهدمراقبت زیبایی
                               9مقدم33421006مشهدهنرهای تزئینی
                               10ملکه هنر32593164مشهدصنايع پوشاك
                               11پرنیک09155061772مشهدصنايع پوشاك
                               12ملیح37328712مشهدمراقبت زیبایی
                               13ملیحه38783532مشهدمراقبت زیبایی
                               14کشمیر35098514مشهدصنايع پوشاك
                               15پریوش5221774مشهدمراقبت زیبایی
                               16ملینا36638326مشهدصنايع پوشاك
                               17موژان9188876457مشهدمراقبت زیبایی
                               18پریا38936065مشهدمراقبت زیبایی
                               19پریشاد00000000مشهدصنايع پوشاك
                               20مه تاج37513367مشهدمراقبت زیبایی
                               21مهارت8794230مشهدصنايع پوشاك
                               22مهدی32724880مشهدمراقبت زیبایی
                               23مهرافروز0مشهدبهداشت و ایمنی
                               24مهرآئین37622094مشهدمراقبت زیبایی
                               25مهرآفرین38453738مشهدمراقبت زیبایی
                               26مهریز رایانه28455404مشهدامور مالی و بازرگانی
                               27مهشید38674679مشهدمراقبت زیبایی
                               28مهکامه37293672مشهدمراقبت زیبایی
                               29مهناز37346615مشهدمراقبت زیبایی
                               30مهندسین مشاور نقش آوران توس38418677مشهدعمران
                                


                               حق نشر
                               تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
                               طراحی و تولید:
                               دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 96-89

                               توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
                               Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari

                               تماس باما
                               ایمیل: support@portaltvto.com

                               موسسات آموزش آزاد: (021)66941250 -داخلی ۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
                               پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
                               نظارت، بهسازی و هدایت شغلی: (021)66583524