نام کاربری
رمز عبور
1394/5/13

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1ماه خانوم38226286مشهد
2ماهرویان6621083مشهد
3ماهسان8938491مشهد
4ماهک4230413مشهد
5ماهنوش8598790مشهد
6محبوبه7266247مشهد
7مد روز نوین38518966مشهد
8مد سال6036562مشهد
9مد نوین3422444مشهد
10مد ایران6090837مشهد
11مدیران فردا38432666مشهد
12علوم پزشکی وارستگان5091160مشهد
13مرکزی37670054مشهد
14مژه6634902مشهد
15پایوررایانه6618379مشهد
16پایدار2711574مشهد
17مشاورین نساجی و چرم مشرق زمین2239585مشهد
18پردیس 12220028مشهد
19مظلوم36069297مشهد
20معراج8936336مشهد
21مفید7680242مشهد
22پرمون2769088مشهد
23مقدم6635124مشهد
24ملکه هنر2588518مشهد
25ملودی6053861مشهد
26پرنیکا09155061772مشهد
27ملیح7279559مشهد
28ملیحه8783532مشهد
29کشمیر35018943مشهد
30پریوش5221774مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(0261)32519946
موسسات آموزش آزاد: (021)2-66569901
بهسازی و نظارت: (021)66426790
مهارتهای پیشرفته: (021)66421979
طرح و برنامه های درسی:(021)66918128