نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/7/8

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1مقدم33421006مشهد
2ملکه هنر32593164مشهد
3پرنیک09155061772مشهد
4ملیح37328712مشهد
5ملیحه8783532مشهد
6کشمیر35018943مشهد
7پریوش5221774مشهد
8ملینا36638326مشهد
9موژان38663459مشهد
10پریا6013187مشهد
11مه تاج37513367مشهد
12مهارت8794230مشهد
13مهدی05112724880مشهد
14مهر آئین37622094مشهد
15مهریز رایانه28455404مشهد
16مهشید38674679مشهد
17مهکامه37293672مشهد
18مهناز37346615مشهد
19مهندسین مشاورنقش آوران توس37611538مشهد
20مهندسین37288611مشهد
21پوران37616444مشهد
22پوشیران33448782مشهد
23مینیاتور8903588مشهد
24پونه37659565مشهد
25مرواریددریا36041361مشهد
26نادی5195303مشهد
27نارمک32703148مشهد
28پویندگان هنر36030097مشهد
29نامور38914169مشهد
30پیشتازان علم7321147مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250-2 داخلی 1264 و 1265
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583628
بهسازی و نظارت: (021)66583515
آموزش روستایی: (021)66583524