نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1395/12/3

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرگروه های آموزشی
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه های آموزشیجزئیات
1مدیران فردا38432666مشهد
2مرکزی37670054مشهد
3مژه36617447مشهد
4مظلوم36069297مشهد
5پرسون0مشهد
6معراج8936336مشهد
7مفید7680242مشهد
8پرمون2769088مشهد
9مقدم33421006مشهد
10ملکه هنر32593164مشهد
11پرنیک09155061772مشهد
12ملیح37328712مشهد
13ملیحه38783532مشهد
14کشمیر35018943مشهد
15پریوش5221774مشهد
16ملینا36638326مشهد
17موژان38663459مشهد
18پریا6013187مشهد
19پریشاد00000000مشهد
20مه تاج37513367مشهد
21مهارت8794230مشهد
22مهدی32724880مشهد
23مهر آئین37622094مشهد
24مهرآفرین38453738مشهد
25مهریز رایانه28455404مشهد
26مهشید38674679مشهد
27مهکامه37293672مشهد
28مهناز37346615مشهد
29مهندسین مشاور نقش آوران توس37611538مشهد
30مهندسین37288611مشهد
 


حق نشر
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد
طراحی و تولید:
دفتر توسعه فناوری های آموزشی 92-89

توصیه می شود از کاوشگرهای زیر استفاده نمایید:
Firefox | IE 8+ | Chrome | Safari
تماس باما
ایمیل: support@portaltvto.com
صندوق صوتی: (021)66941251 داخلی 2510
مشاوره و هدایت آموزشی:(021)66583657
موسسات آموزش آزاد: (021)66941250-2
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی:(021)66583658
بهسازی و نظارت: (021)66583515
دفتر راهبری اجرای آموزش (کلیه دوره های دولتی): (021)66941250