فهرست موسسات آموزش عالی

در صورتي كه عنوان مورد نظر را در فهرست زير مشاهده نكرديد كليد ساير را انتخاب نماييد و در صفحه قبل در محل ايجاد شده عنوان مورد نظر را تايپ نماييد


نام مرکزآدرس
16
دانشگاه ازاد اسلامي واحد نيريز
 
17
آموزشكده فني وحرفه اي شهركرد
 
18
آموزشكده فني دختران قزوين
 
19
دانشگاه صنعتي شريف
تهران, خيابان آزادي, نرسيده به ميدان آزادي, صندوق پستي 11365/8639
20
دانشگاه بجنورد
نشاني دانشگاه : بجنورد - كيلومتر 4 جاده اسفراين – پرديس دانشگاه – ص پ: 1339
21
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
نشاني دانشگاه : مازندران – بابل – خيابان شريعتي
22
دانشگاه صنعتي اروميه
نشاني دانشگاه : اروميه – جاده بند – بعد از گلشهر 2 – صندوق پستي 419-57155
23
دانشگاه صنعتي کرمانشاه
نشاني دانشگاه: كرمانشاه – بزرگراه امام خميني(ره)
24
دانشگاه صنعتي همدان
نشاني دانشگاه: همدان – خيابان شهيد فهميده – خيابان مردم – پشت بيمارستان بوعلي
25
مجتمع آموزش عالي مراغه
مراغه : اتوبان امير كبير ـ ميدان مادر ـ شهرك گلشهر - كد پستي : 83111-55181
26
دانشگاه شاهد
: تهران،بزرگراه خليج فارس،روبروي حرم مطهر امام خميني (ره) - کد پستي:3319118651
27
دانشگاه صنعتي شريف - پرديس بين­ الملل - جزيره کيش
كيش-موسسه آموزش عالي كيش
28
دانشگاه گلستان
: استان گلستان – گرگان – خيابان شهيد بهشتي – صندوق پستي: 155 – كدپستي: 15759-49138
29
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
چابهار – بلوار دانشگاه
30
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
تهران ـ لويزان ـ جنب دانشگاه شهيد رجايي